İran Hakkında Bazı Bilgileri Tekrar Edelim..


Açıklama: Bölgede her zaman fitne den yana pozisyon tutan İran'a kısaca bir bakış yapalım..
Kategori: İran Analiz
Eklenme Tarihi: 03 Ekim 2016
Geçerli Tarih: 22 Mart 2019, 07:38
Site: İran ve Şia Gerçeklerini Bu Sitede Göreceksiniz...
URL: http://www.irangercegi.com/detay.asp?haberID=125


* İran tarihi boyunca hiçbir Gayr-ı Müslim Devletle savaşmamış(bir kaç gayri müslim ile savaşı bahane gösterilemez.), her zaman Müslümanlara karşı Haçlılarla ittifak kurmuş, Anti Emperyalist söylemler ve Yahudi karşıtlığı üzerinden prim yaparak İslam Alemine kendi mezhebini pazarlama ve taraftar toplama stratejisini gütmüştür.

* İran'da Ömer, Ebubekir, Osman ve Ayşe ismi yasaktır ! Bu nefret o boyuttadır ki İran'daki fahişelere Ayşe, Büyükbaş hayvanlara ise Osman ve Ebubekir ismi verilir. Hz. Ömer'e olan nefretlerinin boyutlarını ise tarif etmek mümkün değil !

* Hz. Ayşe'ye iftira atan Yahudilerin zina isnadı Kur'an daki Nur Suresinde tekzip edildiği halde FAHİŞEDİR ! Çünkü Şialara göre Kur'an değişmiş içinden Hz. Ali ile ilgili hüküm ve ayetler çıkartılmıştır. Peki ''Kur'anı biz indirdik şüphesiz O'nun koruyucusu da biziz'' ayetine ne diyeceksiniz sorusuna Şiaların verdikleri cevap ise koskoca bir suskunluk !

* Hz. Ömer'den ve diğer sahaberlerden nefret etmelerinin nedenine gelince : Hz Ömer'in İran'ı fethedip, Kadim Pers İmparatorluğunu yerle bir etmesidir. Farsi geleneklere göre şekillenen Mecusi (Ateşperest) Acemlerin nefreti her zaman perde arkasında Hz. Ali maskesi ile devam etmiş ve inançlarında var olan QİTMAN yani Takiyye ile gizlenmiştir.

* İran, İslam Dünyasında azınlık olan Şiilerin hamiliğine soyunmuş ve Bahreyn, Yemen, Pakistan, Bangladeş, Suriye, Lübnan ve Türkiye gibi İslam Ülkelerindeki azınlık olan Hz. Ali tandanslı kitleler üzerinde her zaman etki sahibi olmuş ABD'nin 11Eylül olayından sonra ise bu politika ivme kazanmıştır. Amerika'yı Afganistan ve Irak işgaline zorla ikna eden de İran olmuştur. Sünni Taliban ile Saddam düşünce Düşmanı ! ABD'den icazetli Şii Maliki Irak'ın başına geçirildi ve Irak'ta tam bir sünni kıyımı başladı. 1 milyondan fazla Sünni işgalde ölürken bir tane dahi Şii'nin burnu kanamamıştır. Amerika ne kadar zeki değilmi? Düşman olduğu İran'ın güdümünde fanatik bir Şii'yi Başbakan olarak Irak'a atıyor !

* Hz.Ali'yi bir kılıf olarak kullanan İran'ın esası Amerika'nın çıkarlarını gözetmektir.Yeri geldiğinde şiileri yüz üstü bırakıp Ermenilere destek çıkmıştır.Azerilerle Ermeniler arasındaki anlaşmazlıklarda Ermenilerden yana taraf olmaları, ülkelerindeki 25 Milyon Azeri Türklerine ikinci sınıf insan muamelesi yaparken 50 bin Ermeniyi en seçkin yerlere getirmeleri bunun delilidir. Güney Azerbaycan işgali altında olduğu halde Azerbaycan'daki Azeriler malesef sessiz ve tam biatlı ; çünkü Azerbaycan'ın %80'i Şii. Suriye'deki Nusayri Baas rejimine verdiği destekle yüzbinlerce Müslümanın ölümüne sebebiyet veren de İran'dır.

* Sünnilerin yoğun olduğu Belucistan bölgesi sürekli tasallut altındadır ve çok şiddetli baskılara maruzdur ; ama Uluslararası arena bunu görmez ; çünkü İran politikalarında ve Şiiliği yayma hususunda serbest bırakılmış dahası ise desteklenmiştir. Ancak bu şekilde iki zıt kutup birbiri ile çarpıştırılıp güçten düşürtülür. Batının politikası bu. Mezhepler arası ayrılıktan istifade. Ama İran buna dünden gönüllü !

* Sonuç olarak İslam Dünyasındaki birliğin önündeki en büyük engel İran'dır ve Yahudi İbn-i sebe ve Medyun'un içini boşaltarak öğretilerini doldurduğu Şialık bugün malesef milyonlarca taraftar edinmiştir. Hz. Hüseyin'e, Ali'ye, Fatıma'ya Uluhiyet isnad ederek tapanlar başta Suriye, Lübnan ve Irak olmak üzere Müslümanların başına bela olmuştur.