Suriye'de Şii'leştirme Politikaları ve Baş Aktörleri


Açıklama: Suriye'de Şii'leştirme Politikaları ve Baş Aktörleri
Kategori: Şia Mezhebi
Eklenme Tarihi: 15 Mayıs 2012
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 22:15
Site: İran ve Şia Gerçeklerini Bu Sitede Göreceksiniz...
URL: http://www.irangercegi.com/detay.asp?haberID=49


Beşşar Esed başkanlığındaki Suriye hükümeti Şii dini havzalardan mezun olanların devlet makamlarında memur olarak çalışmalarına imkan tanıyan bir karar yayımladı. Buna göre İran, Irak veya herhangi bir ülkedeki Şii dini merkezlerden mezun olanlar ihtisas alanlarına göre herhangi bir fakültede altı aylık bir eğitim alacak
 
VE hükümet görevine hak kazanabilecek. Toplumun % 90′ına yakını Sünni olan ülkede halktan meşruiyetini tamamen yitiren Esed rejiminin bu karar gözlemciler tarafından rejime tam destek veren İran’a diyet borcu olarak yorumlanıyor. Peki Suriye’de Şiileştirme politikalarını yürüten önde gelen simalar kimler? İşte cevaplar…
 
Tarih boyunca Sünni İslamın hakim olduğu ve Araplar açısından etnik bağlamda önemli merkez olan Şam’ın Nusayri-Alevi Esed iktidarıyla Şiilik temelinde tamamen eksen kaymasına uğratıldığı biliniyor. Alınan son karar da aslında 50 yıllık bir yakın tarihin son halkası…Peki nerdeyse küçük bir azınlık hariç dominant rengin Sünni Müslümanlardan oluştuğu Suriye’de özellikle son dönemde dozajını gittikçe artıran Şiileştirme politikalarında merkez üs neresi ve aktörler kimler?
 
Başta İran rejimi olmak üzere işgal sonrası İran-Amerikan ittifakıyla palazlandırılan Irak’taki Şii yoğunluklu hükümet, ülke içindeki Şii merciiyyetler, Lübnan’daki Hizbullah örgütü ve küresel Şii vakıflar Suriye’deki Şiileştirme politikalarında önemli roller üsleniyor. Başkent Şam’daki Seyyide Zeynep denilen yer ise merkez üs. Aynı zamanda elbette Ali Hamaney’in temsilciliği ve İran elçiliği gerek askeri-istihbari olsun gerekse lojistik ve para aktarma-aklama olsun merkezi bir önem taşıyor.


nahasgrup 

SURİYE’DE  ŞİİLEŞTİRME POLİTİKASINDA ÖNDE GELEN ŞAHSİYETLER
 
Seyyid Vahidi el Hüseyni:
 
Bu şahsiyet İran vatandaşı olup Seyyide Zeyneb’de önde gelen bir isimdir. İran’ın Suriye’de yürüttüğü tüm faaliyetlerin finanse edilmesi işlemlerini bu yürütmektedir. Hüseyniyetüz Zehra adlı Şii dini merkezin sahibidir. Irak, Suriye, İran ve körfez ülkeleri arasında sürekli seyahat etmekte, Şiilerin rejimin yanında durması için bir siyaset gütmektedir. Liderliğini yaptığı oluşumun çoğu Iraklılardan oluşmakta olup kızlarının tümü Iraklılarla evlidir.
 
…Nasiri:
 
Afgan asıllı olup yine Şiilerin Hüseyniye dediği dini merkezin sahibidir. Suriye’deki Afgan faaliyetlerini yürütmektedir. Hamaney’in ofisine yakın yerde ofisi bulunmakta olup aynı zamanda bazı meselelerde Afganistan Hükümetini temsil etmektedir.
 
Mecmuatun Nahhas (Al Nahas Group):
 
İran asıllı Saib Nuhhas denilen şahsın başkanlığını yaptığı 486′ya yakın ticari şirketi bünyesinde barındıran bir gruptur. Bu şirketler aracılığıyla Suriye’de çok büyük iktisadi faaliyetler yürütmektedirler. Öyle ki grubun faaliyetleri Afrika, körfez ve tüm dünyaya kadar uzanmaktadır. Kendisi Mısırlı biriyle evli olup şirketleri Mısırlı biri yönetmektedir.
 
 
Ömer Şuri:
 
Suriye’deki Bin Ladin Şirketin icra kurulu müdürüdür. Görünüşte Sünni olup gerçekte gizli bir Şiidir. Şirazi Havzasını desteklemekte olup Şiilerin zekat diye ödemekle zorunlu gördükleri Humus vermektedir. Sadece kişisel olarak değil son derece muntazam ve örgütsel bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Öyle ki Esed rejiminin yanında olmaları, destek vermeleri için laikleri, Baasçıları ve bazı Sünni şahsiyetleri elde etme yönünde muhtelif merkezleri bulunmaktadır.
 
Kaynak: El Reşid Araştırmalar Merkezi