Irak'ta İnanılmaz Şii Oluşumlar !


Açıklama: Irak'ta İnanılmaz Şii Oluşumlar !
Kategori: Ortadoğu
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2012
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 22:24
Site: İran ve Şia Gerçeklerini Bu Sitede Göreceksiniz...
URL: http://www.irangercegi.com/detay.asp?haberID=62


2003 işgali sonrası Irak’ta oluşturulan hükümetlerin yürüttüğü politikaların daha çok mezhep temelli olduğu görülüyor. Yüksek Öğretim ve Milli Eğitim Bakanlığı Şiileştirme politikalarının yürütüldüğü kurumların başında gelirken başkent Bağdat pilot bölge olarak bunun fark edildiği en önemli şehir olarak göze çarpıyor.

İşgal öncesi nüfusun % 65′e yakının Sünni olduğu başkentte şimdi bunun en fazla % 15 olduğu tahmin ediliyor.

Şiileştirmenin son örneği ise Bağdat’ta cadde ve sokak isimlerinin Şii şahsiyetler ve isimlerle değiştirilmesi.

Caddeler ve meydanların isimlendirilmesi adlı Bağdat eyalet meclisindeki komisyon birçok değişikliğe giderek direk Şii şahsiyetler ve isimleri yerleştirdi.

Bu çerçevede örneğin:

Bağdat Uluslararası Havalimanı Caddesi, Müsenna Havalimanı Caddesi ve Bağdat-Kerbela Caddesi şu şekilde değiştirildi: Şehit Muhammed Bakır es SadrCaddesi ve Bintul Hedy ver-Reyyahin.

Eyaletteki komisyon başkanı İsa el Fericiden naklen değişikliklere dair şunlar belirtildi: “Sekiz aydan uzun süredir yapılan çalışmalar neticesinde bazı caddeler, köprüler, meydanlar ve köprü kavşaklarının isimleri değiştirilmiştir. Bu isimler başkent Bağdat’ın taşıdığı modern ve yeni Irak’a uygunluk taşımaktadır.”

Açıklamaya göre bu isimlendirmelerin Bağdat veya diğer kazalar, nahiyelerinde tekrar edilmemesi zaruretine işaret edildi!

Bu meyanda yapılan değişikliklerden bazıları şunlar:

1- Bağdat’tan Kerbela’ya ve oradan Babil eyaletine uzanana Uluslararası Havalimanı caddesinin ismi er-Reyyahin Caddesi olarak

2- Havalimanı Caddesi Şehit Muhammed Bakır es-Sadr olarak

3- Müsenna Havalimanı Caddesi Şehide Bintul Hedy olarak

4- ed-Devre ile yeni Bağdat arasındaki Seriul Rabıt Caddesi Muhammed Bakır el Hekim olarak

5- Güney Bağdat’taki ed-Devre kavşağı el Mehdi kavşağı olarak

6- Batı Bağdat’taki Polis Altgeçidi es-Sekaleyn Altgeçidi olarak değiştirildi.

Yukarıdaki isimlerin ve benzerlerinin Irak İslam Yüksek Konseyi adlı direk İran destekli grubun önde gelen şahsiyetleri olması, Dava Partisi ve diğer Şii partilerin itibar ettiği isimler olması gözlerden kaçmıyor.

 

OSMANLI ESERLERİ PARÇALANIYOR …!

Asırlarca İslam Medeniyetine merkezlik yapan, büyük İslam alimlerinin, mezhep imamlarının ve sahabelerin bulunduğu Bağdat’ta yapılan bu değişikliğin geniş kapsamlı olarak devam ettiği görülüyor. Osmanlı eserlerinin de sistematik olarak yıkıldığı, tahrip edildiği ve inşasına izin verilmediği Irak’ta yaşanan salt Şii mezhep temelli siyaset ürkütücü boyutlarda ilerliyor.