Şii Ayetullah'ın travesteli kutlamaları


Açıklama: Sapık şii mezhebinin bu çirkin görüntülerin cep telefonu ile çekildiği anlaşılmaktadır.
Kategori: Şia Mezhebi
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2012
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 21:40
Site: İran ve Şia Gerçeklerini Bu Sitede Göreceksiniz...
URL: http://www.irangercegi.com/detay.asp?haberID=66


Hz. Ömer, 645 yılında İranlı bir mecusi olan Ebu Lulu Firuz tarafından şehit edildi. Hz. Ömer’in ölümü, İran topraklarında Mecusiler ve Mazdeistler arasında “Ömer’e Lanet Bayramı” adı altında kutlanmaya başlandı. Bu bayramı yıllar içerisinde İranlı Şiiler sahiplendi.

Hz. Ömer yüzyıllardır şahadet yıldönümünde Şiiler tarafından lanetlenmektedir. Bu kutlamalarda bir araya gelen Şiiler ve Mecusiler, “Ömer fi’n nar” (Ömer Cehennemde) “Barekallah Ebu Lulu” (Mutluluklar/Bereketler sana ey Ebu Lulu) sloganları atmaktadır.

Aşağıdaki videoda, Ebu Lulu’nun mezarında kutlama yapan bir Şii Ayetullah’ını izleyeceksiniz. Şii Ayetullah, Hz. Ömer’e lanet edilen kutlamada travesti oynatıyor. Travestiyi alkışlayan Şiilerin ağzından “Mutluluklar sana Ebu Lulu” sesleri duyuluyor. Videonun sonlarına doğru, Şii Ayetullah’ın sigarasını bir kenara bıraktığı ve travestiyi yanına çağırarak kalçasını okşadığı görülüyor.

Şiilerin Ömer düşmanlığı

Şiilerin Hz. Ömer’e düşmanlığının altında yatan asıl sebep, İran’ın Hz. Ömer tarafından fethedilmiş olmasıdır. Hz. Ömer halifeliği döneminde İran içlerine birçok fetih gerçekleştirdi; İran hinterlandı (İran, Suriye, Ermenistan ve Bizans topraklarının önemli bir kısmı) Hz. Ömer zamanında Müslümanlaştırıldı. Kendilerini Sasani İmparatorluğu’nun varisi olarak gören Persler, topraklarının fethedilmesini ve eski dinlerinin yok edilmesini hiçbir zaman hazmedemedi.

Şiilerin Ebu Lulu sevgisi

Hz. Ömer düşmanlığı sebebiyle , Hz. Ömer’in katili Şiiler tarafından hep kutsanagelmiştir. O günden bu yana Şiiler, Ebu Lulu’nun hayatını ve meziyetlerini anlatan kitaplar yazdılar. Şii coğrafyasında Lulu ve Feyruz isimlerinin çok yaygın olduğu görülmektedir.

Şiiler tarafından, İran’ın Keyşan şehrinde Hz. Ömer’in katili Ebu Lulu Feyruz ismine fotoğrafta görülen görkemli türbe yapıldı. Yine Keyşan şehrinde Ebu Lulu’nun ismini taşıyan büyük bir bulvar bulunmaktadır. Ebu Lulu Feyruz adına İran’ın inşa ettiği büyük tapınak da bu bulvar üzerinde bulunmaktadır.

Ebu Lulu, Şiiler arasında “Milli kahraman” ve “Ruhani Önder” olarak görülmektedir.  Türbeyi akın akın ziyaret eden Şiiler, ahirette Hz. Ömer’in katiliyle beraber dirilmek için dualar etmekte; İranlı Mecusi Ebu Lulu’nun türbesine elleri yüzlerini sürmektedirler.

Şii Ayetullah Ebu Lulu türbesinde dua ederken:

 

2007 yılında İslam Dünyası türbenin yıktırılması için yoğun siyasi baskı yapmışsa da, İran her zaman yaptığı gibi oyalama yolunu seçerek türbeyi yıkmamıştır. Aksine çeşitli Şii ibadethanelerinde her yıl “Ömer’e Lanet Bayramı” düzenlenmektedir.

Şii Ayetullahların Ebu Lulu hakkında fetvaları

Şii alimlerden Ayetullah Ebu Ali El-Isfahani’nin Ebu Lulu’nun mezarını ziyaret konusunda önemli bir fetvası bulunmaktadır. Şii Ayetullah fetvasında, Keşan’da bulunan Ebu Lulu mezarının huzur dolu olduğunu, bu mezarın tüm Şiilerce ziyaret edilmesinin gerektiğini belirtmektedir.

İran Kum şehrinin en büyük Ayetullahlarından Ayetullah Horasani de verdiği vaazda “Ebu Lulu’nun yüceliğini kutsamanın bir Şii geleneği olduğunu, geçmişte yaşayan Şii alimlerinin ve imamlarının Ebu Lulu’yu övdüklerine dair bir çok delil bulunduğunu” belirtmiştir.

Bir diğer görüntü de 2010’a ait. Şiiler İran’daki  “Hüseyni” isimli Şii camisinde ve Londra’daki Majus Camisinde, Hz. Ömer’in vefatını “Ömer Cehennemde” yazılı  afişlerle kutlarken görülüyor. Yapılan Şii seremonilerinde Hz. Ömer’e ve Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe’ye lanetler edildiği görülüyor.


Alıntı