Mustafa İslamoğlu'nun Babasının Mektubu!


Açıklama: Ahmed İslamoğlu'nun Ali Eren hocaya yazdığı mektub orjinal hali ile..
Kategori: Reddiyeler
Eklenme Tarihi: 15 Nisan 2013
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 21:18
Site: İran ve Şia Gerçeklerini Bu Sitede Göreceksiniz...
URL: http://www.irangercegi.com/detay.asp?haberID=93


M.İSLAMOĞLUNUN BABASI’NIN ALI EREN HOCAYA YAZDIĞI MEKTUP   “Muhterem Ali Eren Beyefendi!..

Selamlar, sevgiler, dualar, hürmetler…

Allah, hidayet ve salah veresice oğlum Mustafa İslamoğlu’na köşenizde verdiğiniz, “Kur’an–ı Kerim’e el sürme” mevzuunda, alimane, arifane, vakıfane cevabınızdan dolayı sizi canı gönülden tebrik eder ve halisane şükranlarımı arz ederim. Hürmet ve dualarımla…

Aciz Ahmed İslamoğlu. Mütekait (emekli) imam–hatip ve fahri vaiz. Develi / Kayseri.

“Not: “Muhterem Hocam (Ali Eren)!… Mustafa’nın dâl ve mudılliği, baba olarak bizi çok huzursuz etmektedir. Salahına dua etmekteyiz. Sizlerden de ıslahına dua istirham etmekteyiz. İcap ederse, bu kısa tebrik ve teşekkürnamemi köşenizde dipnot alarak neşredersiniz… Milyonları ifsat ve idlal etmesin… Cevabınız, fakiri pek memnun ve mesrur etti. Hak razı olsun…”
“Vaiz Babanın Teşekkür ve Üzüntüsü” Ali Eren / Yeni Mesaj,21.10.2000

Not: dâl = sapık mudıl = saptırıcı idlal etmek = saptırmak, yoldan çıkarmak.